«Шагаа-биле!»

Шаг чаагай!
Шагаа чаагай!

29 января в школе был проведен день народного творчества «Аас чогаалы-чоннун байлаа» в рамках празднования ШАГАА-2021.

Сат Аганак, 6 класс

Монгуш Шимит, 2 а класс

Ондар Алдан-Сай, 4 класс

Сат Ангырак, 4 класс

Шагаа ёзулалдары

Сан салыры

Участники муниципального конкурса «Кожамыктар. Йорээлдер» заняли III место.
Коллектив 6 класса и классный руководитель Ондар А.Б.

Шуру шуутчуп, чинчи тыпчып
Шупту хоглеп ойнаалынар.
Чарлып болбас ыдыктыг
Чанчылывыс кагбаал,
Сагыызын дег камнаал,
Салгалдарга дамчыдаал!

Февраль 4-те школага тыва улустун оюну «Чинчи чажырарын» Шагаа байырлалынга уткуштур ойнаан.

Танцевальный флешмоб
«Челер-ой»

5-11 класстар аразынга»Алдын кажык» деп моорейге шупту 10 оореникчи идекпейлиг киришкен. Саая Алдын-Сай 10 б класс, Монгуш Айдаш 10 а класс, Ооржак Эльза 8 класс тиилекчи болганнар.

Коргузуг-конкурс «Тыва хевим-чоргааралым»
Школанын оореникчилери шупту идекпейлиг чараш тыва хептерин кедип алгаш киришкеннер. Саны 220.

Шалба октаар моорейге ниитизи-биле 8 оореникчи киришкенинин туннелинде Сат Эчис 11 б класс, Монгуш Айдаш 10 а класс, Монгуш Эртине 8 класс тиилекчилер болганнар.

«Хендирбе сый шавары» моорейге 8-11 класстын оолдарынын аразынга 6 оореникчи киришкеш, О. Таваа 10 кл, М. Сайын 11 а кл. тиилекчилер болганнар.